Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh bằng Photoshop

Hướng dẫn này rất đơn giản, bạn sẽ học cách thêm tuyết rơi vào một bức ảnh. Tôi đã sử dụng một bức ảnh mùa đông thật đẹp của Magda Skale.
snow1a Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh
Bước1: Mở file (file>open hoặc ctrl+o)
snow1 Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh
Bước2: Tạo một layer mới (layer>new>layer hoặc shift+ctrl+N)
snow2 Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh
Bước3: Thay đổi Layer Mode của layer sang Screen
snow3 Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh
Bước4: Tô màu layer bằng màu đen bằng cách thay đổi Fore­ground của layer thành màu đen, và nhấp chuột lên layer 2 lần trong Layer Palette, nhấn Alt +Del
snow4 Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh
Bước5: Gắn Graphic Pen Fil­ter (filter>sketch>graphic pen), bên dưới là cách thiết lập của tôi. Bạn có thể thử nghiệm với Stroke Pen & Light/Dark Bal­ance để có được kết quả tốt nhất.
snow5 Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh
Bước6: Gắn Gauss­ian Blur Fil­ter (filter>blur>gaussian blur), tôi đã nhập một Radius có kích thước 1.5px, nhưng ..bạn cũng có thể thử nghiệm bằng các px khác để có được kết quả như ý muốn.
snow6 Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh
Bước7: Bây giờ, hại thấp Opac­ity xuống khoảng 70% và bạn đã hoàn thành hướng dẫn. Xin chúc mừng và cảm ơn bạn đã theo dõi hướng dẫn.
snow7 Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh


1 nhận xét to "Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh bằng Photoshop"

Đăng nhận xét

* Bạn có thể nhận xét / góp ý / bình luận tại đây.
* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
* Bạn chưa có tài khoản vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là địa chỉ email hoặc blog của bạn).

Loading