Làm chữ kiểu bằng photoshop

Ghép Chữ Bằng Những Thanh Gỗ

 wood preview Ghép Chữ Bằng Những Thanh Gỗ

Bước 1

Tạo một doc­u­ment trong Pho­to­shop với các thiết lập sau:
wood1 Ghép Chữ Bằng Những Thanh Gỗ

Bước 2

Nhấp chuột lên back­ground layer và nhấn OK để mở khóa. Bây giờ, nhấp chuột phải lên layer đó và chọn Blend­ing Options. Ở đây, chúng ta sẽ phải thêm một radial gra­di­ent từ màu xám nhạt sang màu xám đậm:
wood2 Ghép Chữ Bằng Những Thanh Gỗ
wood2b Ghép Chữ Bằng Những Thanh Gỗ

Bước 3

Chọn Rounder Rec­tan­gle tool, thiết lập một Radius có kích thước 40px và tạo một hình đa giác. Ở giai đoạn này, màu sắc không quan trọng vì chúng ta sẽ gắn các Layer Style sau này.
wood3b Ghép Chữ Bằng Những Thanh Gỗ

Bước 4

Nhấp chuột phải lên layer và chọn Blend­ing Options. Đầu tiên, chúng ta chúng ta chuyển Color Over­lay sang màu nâu
wood4a Ghép Chữ Bằng Những Thanh Gỗ
Thứ hai, chúng ta gắn Bevel và Emboss với các thiết lập này:
wood4b Ghép Chữ Bằng Những Thanh Gỗ
Cuối cùng, là một Drop shodow mềm mại
wood4c Ghép Chữ Bằng Những Thanh Gỗ

Bước 5

Nhấn Ctrl + T để kích hoạt Trans­form Tool và xoay đa giác của chúng ta một chút. Sau đó, nhấn Enter để áp dụng chuyển đổi.
wood5 Ghép Chữ Bằng Những Thanh Gỗ

Bước 6

Paste wooden sur­face tex­ture đặt nó trong một layer bên trên layer đa giác. Xoay tex­ture. Trong màn hình bên dưới, tôi giảm Opac­ity của gỗ để bạn thấy vị trí của đa giác.
wood6 Ghép Chữ Bằng Những Thanh Gỗ

Bước 7

Với tex­ture gỗ đã chọn, Ctrl + nhấp chuột lên vec­tor mask đa giác để chọn Pixel của nó. Sau đó, nhấn but­ton “add layer mask” ở phía dưới của cửa sổ Lay­ers. Ảnh chụp màn hình bên dưới sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn bước này:
wood7 Ghép Chữ Bằng Những Thanh Gỗ

Bước 8

Chọn layer tex­ture gỗ và chuyển Blend mode của layer sang Soft light. Điều này làm cho các hiệu ứng layer mà chúng ta đã gắn lên đa giác có thể nhìn thấy được. Sau đó, gắn sharpen fil­ter (Filter>Sharpen>Sharpen) để làm rõ các chi tiết của gỗ.
wood8 Ghép Chữ Bằng Những Thanh Gỗ

Bước 9

Lặp lại quá trình này để tạo một thanh đa giác khác. Sự khác biệt duy nhất là màu sắc Over­lay của đa giác, thanh đa giác này có màu nâu nhạt (# d5864d)
wood9 Ghép Chữ Bằng Những Thanh Gỗ

Bước 10

Lúc này, chúng ta mở wooden back­ground trong Pho­to­shop. Với Ellip­ti­cal Mar­que Tool, tạo một vùng chọn của đầu đinh.
wood10 Ghép Chữ Bằng Những Thanh Gỗ

Bước 11

Copy (Ctrl + C) và Paste (Ctrl + V) vùng chọn vào trong khung hình chính và đặt nó vào trong chỗ cắt ngang giữ hai thanh của đa giác.
wood11 Ghép Chữ Bằng Những Thanh Gỗ

Bước 12

Nhấn Ctrl + shift + U để Desat­u­rate cây đinh. Sau đó, gắn một cái kệ chạm nổi để tạo hiệu ứng chạm khắc.
wood12 Ghép Chữ Bằng Những Thanh Gỗ
OK, chúng ta dừng hướng dẫn này tại đây. Phần còn lại của kiểu xử lý này là kết quả của kỹ thuật tương tự được áp dụng nhiều lần. Bây giờ, bạn có thể tạo một hiệu ứng text gỗ cho riêng bạn rồi đấy. Chúc bạn thành công!
wood preview Ghép Chữ Bằng Những Thanh Gỗ


0 nhận xét to "Làm chữ kiểu bằng photoshop"

Đăng nhận xét

* Bạn có thể nhận xét / góp ý / bình luận tại đây.
* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
* Bạn chưa có tài khoản vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là địa chỉ email hoặc blog của bạn).

Loading