Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây

clouds castle 650l Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Hình ảnh chúng ta sẽ sử dụng:
đám mây [link] [link]
khung cảnh [link] [link]
bầu trời [link]
lâu đài [link]
Tạo một doc­u­ment mới trong Pho­to­shop.
Chèn hình ảnh bầu trời:
1%20%282%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Sao chép layer bầu trời. Gắn Auto Con­trast adjust­ment cho nó. Image > Adjust­ments > Auto Con­trast.
Thiết lập Over­lay Blend­ing Mode cho layer đã sao chép và Opac­ity 45%.
1%20%283%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Merge tất cả layer bầu trời, sao chép layer bầu trời đã tạo ra một lần nữa. Kết nối các hình ảnh bầu trời từ Edge.
Merge 2 layer bầu trời lại với nhau
1%20%284%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Chọn Patch tool.
Tôi sắp xếp để che phủ Edge, drag vào trong hình ảnh để chọn vùng bạn muốn chỉnh sửa, và chọn Source trong Options Bar. Drag bor­der vùng chọn tới vùng bạn muốn tạo mẫu. Khi bạn thả chuột, vùng đã chọn ban đầu sẽ được chỉnh sửa theo các Px mẫu.
1%20%285%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Để bao phủ toàn bộ vùng edge, lặp lại hành động này một vài lần.
1%20%286%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
1%20%287%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Gắn Warp (Arc) trans­for­ma­tion cho hình ảnh bầu trời, như hình ảnh bên dưới.
1%20%288%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Scale layer bầu trời và xoay nó sang trái một góc 10 °.
1%20%289%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Chèn các hình ảnh phong cảnh vào.
1%20%2810%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Merge chúng lại với nhau.
1%20%2811%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Loại bỏ edge giữa các hình ảnh phong cảnh bằng cách sử dụng Patch Tool, như trong các bước trước.
Xóa vùng bầu trời. Thêm Layer Mask, load vùng chọn cho bầu trời và xóa nó trong Layer Mask bằng cách sử dụng một brush màu đen. Chỉnh sửa nét nằm ngang bằng cách sử dụng một Brush mềm, nhỏ, mờ.
1%20%2813%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
1%20%2814%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Sao chép layer phong cảnh đã tạo ra, gắn Flip Trans­for­ma­tion nằm ngang cho nó và merge với layer ban đầu bên edge trái. Mask edge đã merge một lần nữa.
1%20%2815%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Bạn sẽ có một cái gì đó giống như thế này.
1%20%2816%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Vào Edit > Trans­for­ma­tion > Warp(Arc).
1%20%2817%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Xoay layer phong cảnh sang trái một chút, sau đó Warp transformation.
1%20%2818%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Thêm layer mask cho layer phong cảnh và tạo Line theo chiều ngang với Opac­ity 18% bằng một Brush mềm.
Bạn có thể loại bỏ chi tiết thừa (cối xay gió) bằng Patch Tool.
1%20%2819%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
1%20%2820%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Nhấp chuột vào icon Quick Mask. Chọn một Brush mềm, lớn và tạo một điểm.
1%20%2821%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Nhấp chuột lên Quick Mask một lần nữa. Bạn sẽ tạo một vùng chọn xung quanh điểm bạn tạo ra.
1%20%2822%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Chọn vùng chọn, vào Image > Adjust­ments > Hue/Saturation.
1%20%2823%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Chỉnh sửa level của vùng chọn như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.
1%20%2824%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Sao chép layer bầu trời và đặt nó lên trên layer mặt đất. Xoay layer bầu trời để tạo hiệu ứng gương soi.
Load vùng chọn cho layer mặt đất.
Quay lại layer bầu trời và nhấp chuột lên icon Layer Mask để loại bỏ những chi tiết thừa.
1%20%2825%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
1%20%2826%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Gắn hiệu ứng Over­lay blend mode cho layer đã tạo và Opac­ity 65%.
1%20%2827%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Tạo một layer mới màu trắng bên trên layer bầu trời.
Vào bàn chải mềm lớn và tạo ra một chỗ. Nhấp vào Image > Adjust­ments > Hue/Saturation.
Gắn Mul­ti­ply Blend mode và Opac­ity 85%.
1%20%2828%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Chèn hình ảnh lâu đài.
1%20%2829%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Tách riêng lâu đài từ back­ground của nó.
1%20%2830%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Gắn Warp trans­for­ma­tion như cho layer mặt đất và bầu trời.
1%20%2831%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Thiết lập Opac­ity khoảng 90–88%.
Thêm layer mask và tạo một góc nhìn từ xa với một Brush mềm, mờ (Opac­ity khoảng 30%).
1%20%2832%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Chèn hình ảnh đám mây.
1%20%2834%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Vào Chan­nels Palette, kích hoạt Red channel.
Sao chép nó.
1%20%2835%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Chọn Red chan­nel đã sao chép. Vào Image> Adjust­ments> Levels.
Di chuyển các Marker màu đen bên trái và màu trắng bên phải đến trung tâm.
Tôi muốn taoh hình ảnh tương phản đen & trắng.
1%20%2836%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Load vùng chọn cho Chan­nel này (di chuyển Cur­sor đến Thumb­nail của Chan­nel, nhấp Ctrl+ Enter)
1%20%2837%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Kích hoạt RGB chan­nel, quay lại Lay­ers palette.
Giữ vùng chọn.
Nhấp chuột lên icon Layer Mask để tách đám mây từ back­ground của nó.
1%20%2838%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Scale đám mây và đưa nó lên.
1%20%2840%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Chèn hình ảnh đám mây khác và tách đám mây từ back­ground của nó giống như đã thức hiện trong bước trước.
1%20%2842%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Đặt đám mây bên dưới layer mặt đất.
1%20%2843%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Để tạo cầu vồng, tạo một Path bằng cách sử dụng Pen Tool.
1%20%2844%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Điều chỉnh các cách cài đặt Brush– 2px, hình dạng năng động, màu trắng.
Quay lại Pen tool, nhấp chuột phải lên path > Stroke Path > Brash, chọn Sim­u­late Pressure.
1%20%2845%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
1%20%2847%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Quay trở lại RGB Chan­nel. Chọn Choose Layer palette và nhấp chuột lên icon Layer Mask ở phần bot­tom của layer palette.
1%20%2846%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Bạn sẽ có một tia cầu vồng màu trắng.
1%20%2848%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Thiết lập Fill 0%, gắn gra­di­ent Overlay.
1%20%2849%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
1%20%2850%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Sao chép tia cầu vồng đã được tạo ra và gắn gra­di­ent Overlay.
1%20%2851%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Sao chép tia cầu vồng gốc một lần nữa và gắn Motion Blur một lần nữa với thiết lập khoảng cách mới.
1%20%2852%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Lặp lại hành động này một vài lần.
1%20%2853%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
1%20%2854%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Tôi đã sắp xếp để tạo ra cầu vồng thứ 2, sao chép các layer cầu vồng, merge chúng lại và gắn Gauss­ian Blur fil­ter (khoảng 4%) và Opac­ity khoảng 35%.
Cuối cùng, merge toàn bộ layer,
Sao chép layer đã tạo ra. Gắn Image > Adjust­ments > Equalize.
Gắn Mul­ti­ply Blend­ing Mode và Opac­ity 20%.
1%20%2855%29 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Merge các layer một lần nữa.
1 Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây
Và đây là tác phẩm chúng ta vừa tạo ra.
clouds castle 650l Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây


1 nhận xét to "Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây"

 • My developer is trying to persuade me to move to .
  net from PHP. I have always disliked the idea because of the
  expenses. But he's tryiong none the less. I've been
  using Movable-type on a variety of websites for about a year and am anxious about switching to another platform.
  I have heard very good things about blogengine.
  net. Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any help would be greatly appreciated!

  Also visit my weblog sylvia plath quotes

Đăng nhận xét

* Bạn có thể nhận xét / góp ý / bình luận tại đây.
* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
* Bạn chưa có tài khoản vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là địa chỉ email hoặc blog của bạn).

Loading