Hiệu ứng đóng băng - Photoshop

 Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ kết hợp một số hình ảnh và hiệu ứng để tạo ra một chú ếch trong tuyết Bắc cực – hình ảnh viễn tưởng trong Photoshop.

Tác phẩm mà chúng ta sẽ tạo ra:

frog 600 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Pho­to­shop là một công cụ tuyệt vời để tạo ra các hình ảnh, chúng có thể có hoặc không tồn tại trong đời sống thực. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ kết hợp một số hình ảnh và hiệu ứng để tạo ra một chú ếch trong tuyết Bắc cực – hình ảnh viễn tưởng trong Pho­to­shop. Như các bạn thấy, một số bạn của chú ếch đã bị đông cứng trong băng đá và thức ăn cũng bị đóng băng ngoài tầm với. Chúng ta cùng bắt đầu thực hiện hướng dẫn nhé!
Tài liệu cần sử dụng
Đây là tài liệu chúng ta sử dụng trong suốt hướng dẫn.
Bước 1
Mở hình ảnh back­ground băng đá trong Pho­to­shop.
1 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 2
Tạo adjust­ment lay­ers cho back­ground bằng cách nhấp chuột lên settings Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop Icon ở phía dưới cùng của Lay­ers Palette Menu và chọn Hue/Saturation và Lev­els. Adjust­ment lay­ers cho phép bạn điều chỉnh thiết lập layer mà không phá hủy. Để chỉ gắn Adjust­ment lay­ers vào layer nền (trong trường hợp này là layer back­ground), tạo Clip­ping Mask. Chọn Adjust­ment lay­ers (kích hoạt chúng), nhấp chuột phải > chọn “Cre­ate Clip­ping Mask”. Gắn thiết lập cho mỗi Adjust­ment layer như trong ví dụ bên dưới.
1 1 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 2 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 3 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 3
Nhóm back­ground layer và adjust­ment lay­ers lại với nhau và sao chép nhóm vừa tạo ra. Để nhóm một số layer lại với nhau, chúng ta chọn chúng và nhấp chuột lên icon folder Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop. Merge nhóm đã sao chép. Gắn Sur­face fil­ter cho layer đã merge, vào Fil­ter> Blur> Sur­face Blur.
1 3  Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 4
Chọn Screen Blend­ing Mode cho Blurred layer và Opac­ity 90%. Thêm Layer Mask mask Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop và sử dụng một Brush mềm, lớn để vẽ nó trong phần bên phải của hình ảnh. Để tạo một Brush hình elip, thay đổi các thiết lập trong Brushes set­tings palette.
1 4 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 5 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 5
Thêm Lev­els adjust­ment layer, tạo Clip­ping Mask và làm cho Blurred layer sáng hơn bằng cách sử dụng các thiết lập sau.
1 6 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 6
Chèn một tex­ture băng đá khác Menu > File > Insert. Vào Edit > Trans­form > Flip Ver­ti­cal và Flip Hor­i­zon­tal. Chọn Polyg­o­nal Lasso Tool và nhấp chuột lên vùng xung quanh tảng băng để thiết lập điểm bắt đầu. Tiếp tuc nhấp chuột xung quanh vùng màu đỏ để thiết lập điểm kết thúc cho các đoạn tiếp thoe. Để đóng Bor­der đã chọn, nhấp chuột lên điểm bắt đầu. Tìm Refine Edge option trong Selec­tion Tool Options Bar để cải thiện chất lượng của Edge vùng chọn.
1 7 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 8 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 8
Để tách tảng băng đá đã chọn, nhấp chuột lên mask Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop “Add Layer Mask” icon.
1 9 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 9
Thêm adjust­ment clip­ping masks cho “Ice” layer – “Gra­di­ent Map” và “Lev­els”, sử dụng cách tương tự như trong các bước trước với layer back­ground.
1 10 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 11 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 12 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 13 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 10
Chèn hình ảnh chú ếch.
1 14 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 11
Chọn hình bóng chú ếch với Polyg­o­nal Lasso Tool. Chỉnh sửa vùng chọn bằng cách sử dụng các thiết lập Refine Edge.
1 15 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 17 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 16 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
rder=“0” />
Bước 12
Chọn hình chú ếch và paste nó vào trong một layer mới _ “frog shape” trên hình bên dưới. Sao chép layer chú ếch ban đầu. Làm cho một trong các layer đã sao chép không nhìn thấy được (layer chú ếch ban đầu sẽ cần trong các bước tiếp theo), và làm cho layer thứ hai có màu trắng & đen. Chúng ta sẽ giữ layer đen & trắng để lưu hiệu ứng shadow cho hình ảnh ban đầu -” frog_bl&wh_shadow” layer trên hình bên dưới. Để làm cho layer có màu đơn sắc, vào Image > Adjust­ments > Black và White. Để ẩn back­ground trắng, gắn Mul­ti­ply Blend­ing Mode và Opac­ity 75%.
1 19 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 18 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 13
Thêm Cyan shade cho layer đen & trắng. Sử dụng Photo Fil­ter Clip­ping Mask.
1 20 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 14
Để cải thiện đường viền xung quanh chú ếch và Mask những khiếm khuyết nhỏ, thêm hiệu ứng Inner glow với các thiết lập sau.
1 21 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 22 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 15
Bước này rất giống với “bước 9″. Để tạo hiệu ứng da màu lam, thêm da màu xanh, thêm “Gra­di­ent Map” clip­ping mask với các màu sắc như hình ảnh bên dưới. Gắn Opac­ity 96% cho Clip­ping Mask.
1 23 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 24 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 25 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 16
Vẽ “Gra­di­ent Map” Layer Mask với Brush Tool lớn, mờ, mềm.
1 26 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 17
Tìm layer chú ếch ban đầu, load vùng chọn cho vùng mắt, copy và paste nó lên trên layer da màu lam. Gắn Under­wa­ter” Photo Fil­ter Clip­ping Mask cho đôi mắt.
1 27 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 28 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 18
Làm cho đôi mắt sáng chói trong vùng đã chọn với Dodge Tool, sử dụng Brush mềm.
1 29 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 19
Làm cho chú ếch sắc nét và sáng chói. Quay lại layer chú ếch ban đầu một lần nữa. Load vùng chọn lên hình bóng của chú ếch. Để load vùng chọn, bạn có thể sử dụng hình ảnh chú ếch đã được tách ra, chỉ cần nhấn Command/Ctrl + và nhấp chuột lên Thumb­nail của layer chú ếch và paste nó lên trên toàn bộ layer chú ếch. Gắn High Pass Fil­ter cho layer này. Vào Fil­ter > Other > High Pass. Gắn hiệu ứng Over­lay cho layer đã tạo ra. Thêm Layer Mask cho layer bằng cách nhấp chuột lên icon mask Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop. Tô màu Mask bằng màu đen và tiếp tục đánh dấu phần đã chọn bằng một Brush màu trắng, mềm như trên hình ảnh bên dưới.
1 31 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 30 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 20
Mở hình ảnh miệng của chú ếch và xóa back­ground xung quanh miệng. Sao chép hình ảnh miệng, chúng ta sẽ sử dụng một hình copy để tạo lưỡi của chú ếch.
1 32 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 33 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 21
Vào Edit > Trans­form > Rotate, xoay miệng chú ếch một chút, sau đó, sử dụng Free Trans­for­ma­tion để kéo nó dọc theo chiều dọc.
1 34 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 22
Thay đổi hình dạng miệng của chú ếch với Warp Trans­for­ma­tion. Edit > Trans­form > Warp. Chỉnh sửa màu sắc của nó trong Layer Mask với Brush nhỏ hoặc chỉ sử dụng Eraser Tool.
1 35 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 36 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 23.
Làm sáng một số vùng với Dodge Tool để tạo sự cân bằng tốt hơn giữa màu sắc của làn da và miệng.
1 37 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 24
Thêm adjust­ment Clip­ping Masks sau cho miệng chú ếch.
1 38 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 39 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 41 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 25
Để làm cho miệng của ếch có màu hồng và tạo hiệu ứng Blend uyển chuyển, vẽ một layer mask của sự cân bằng Hue/Saturation với Brush Tool màu đen, mềm mại.
1 40 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 26
Nhóm layer chú ếch ngoại trừ layer miệng, sao chép nhóm layer đó và merge chúng lại với nhau. Xóa toàn bộ xung quanh môi dưới và đặt nó lên trên layer miệng.
1 42 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 27
Chuyển đổi môi dưới bằng cách sử dụng Warp Trans­for­ma­tion, sử dụng phương pháp tương tự việc chuyển đổi miệng ếch.
1 43 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 28
Xoá phần khiếm khuyết nhỏ và làm nổi bật đường nét xung quanh.
1 44 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 29
Kích hoạt layer miệng ếch ban đầu. Chọn vùng lưỡi, copy và paste nó vào trong một layer mới.
1 45 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 30
Vào Edit> Trans­form> Flip Hor­i­zon­tal, sau đó chuyển đổi nó như hình bên dưới và kéo nó theo chiều dài.
1 46 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 47 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 31
Gắn Warp Trans­for­ma­tion vào hình lưỡi ếch.
1 48 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 32
Cải thiện hình bóng của lưỡi ếch với Liquify Fil­ter. Fil­ter > Liquify. Chọn For­ward Warp Tool và sử dụng các kích thước Brush khác nhau đối với các phần khác nhau của lưỡi ếch.
1 49 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 33
Điều chỉnh Color Bal­ance.
1 50 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 51 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 34
Chúng ta cần tạo một tex­ture cho lưỡi ếch. Tôi đã sử dụng tex­ture bằng da ếch. Sắp xếp làn da bên trên hình lưỡi ếch và gắn Smart Sharpen Fil­ter – Fil­ter > Sharpen > Smart sharpen.
1 52 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 53 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 53  Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 35
Tạo tex­ture đen & trắng. Vào Image > Adjust­ments > Black & White. Tạo Clip­ping Mask từ tex­ture đã tạo, nhấp chuột phải lên thumb­nail của layer và chọn “Cre­ate Clip­ping Mask”. Gắn Over­lay blend­ing mode và Opac­ity 90% cho clip­ping mask. Xóa các phần nhỏ (đã chọn trên màn hình) để tạo ra một cấu trúc tự nhiên hơn.
1 54 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 54  Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 36
Load vùng chọn lên layer lưỡi và tô màu nó bằng bất cứ màu nào trong một layer mới. Điều chỉnh Fill = 0% và gắn Bevel và Emboss effect.
1 55 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 56 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 37
Merge các layer lưỡi ếch và tạo màu phần màu lục như được đánh dấu trên màn hình, với Burn Tool để tạo hiệu ứng Shadow.
1 57 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 38
Sao chép một tip của lưỡi và paste nó vào trong một layer mới. Di chuyển nó sang bên trái một chút, load vùng chọn cho layer lưỡi ban đầu và cắt vùng đã chọn từ tip của lưỡi đã copy, di chuyển Reflec­tion layer một lần nữa, chỉ để lại một khoảng rất nhỏ giữa lưỡi và hình phản chiếu. Gắn Opac­ity 44% cho Reflec­tion layer. Sau đó, lặp lại các Action trước đó và tạo ra một Reflec­tion layer thứ hai, nhưng gắn Mul­ti­ply Blend­ing Mode và xóa phần nhỏ xíu trên màn hình với Smooth Brush.
1 58 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 59 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 39
Chèn hình ảnh con chuồn chuồn: File> Insert, xoay nó.
1 60 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 40
Gắn Mul­ti­ply Blend­ing Mode cho layer này và Opac­ity 70% (1). Thêm “Gra­di­ent Map” Clip­ping Mask với các màu sắc tương tự như da màu làm của chú ếch (2). Tạo Layer Mask cho layer chuồn chuồn và làm đầy nó bằng một gra­di­ent màu đen & trắng tuyến tính (3). Load vùng chọn cho Layer Mask đã tạo ra — Command/Ctrl + click Mask thumb­nail và nghịch đảo nó, vào Fil­ter > Blur > Gauss­ian blur (4) và áp dụng các thiết lập như hình bên dưới.
1 61 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 62 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 64 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 41
Chèn hình ảnh con muỗi, gắn Mul­ti­ply Blend­ing Mode, và thêm adjust­ment “Photo Fil­ter” clip­ping Mask. Để nhúng côn trùng vào tảng băng, tạo layer mask cho layer muỗi và tiếp tục với Brush Tool (sử dụng brush Opac­ity khoảng 10 – 15%).
1 65 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 66 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 42
Để nhúng những chú ếch vào băng đá, sử dụng phương pháp tương tự. Chèn hình, tạo back­ground màu trắng, sử dụng Lev­els adjust­ments.
1 67 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 68 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 43
Gắn Mul­ti­ply Blend­ing Mode để ẩn back­ground màu trắng, thử với Opac­ity, thay đổi sự cân bằng màu sắc bằng cách sử dụng Gra­di­ent Map như đối với layer da màu lam và layer chuồn chuồn.
1 69 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 70 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 44
Ngoài ra “Gra­di­ent map” và Mul­ti­ply Blend­ing Mode, gắn Gauss­ian blur fil­ter cho các chú ếch.
1 71 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 72 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 73 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 45
Merge tất cả layer chú ếch ngoại trừ “shadow layer” và sao chép layer đã merge 2 lần. Đặt các layer đã sao chép bên dưới layer ếch ban đầu. Gắn Fil­ter > Dis­tort > Glass fil­ter cho cả 2 layer đã sao chép, bạn có thể tìm các cách thiết lập trong hình bên dưới.
1 76 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 46
Để tạo sự phản chiếu, di chuyển layer đã bị đảo ngược, vào go to Edit > Trans­form > Flip Ver­ti­cal. Di chuyển layer này xuống, thêm layer mask và tô màu nó bằng màu đen. Chọn brush mềm, lớn, trắng và xóa một điểm giống như hiển thị trong hình bên dưới. Gắn Flip Hor­i­zon­tal trans­for­ma­tion cho layer sao chép thứ hai và di chuyển nó sang bên trái. Thử ghép các tip của lưỡi ếch ban đầu và hình ảnh ếch phản chiếu. Thêm Layer Mask cho layer này. Làm đầy nó bằng một Gra­di­ent đen & trắng giống như trong ví dụ bên dưới.
1 74 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 75 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Bước 47
Merge toàn bộ layer. Vào Fil­ter > Dis­tort > Lens Cor­rec­tion và áp dụng hiệu ứng Vignette. Sao chép layer này, vào Image > Adjust­ments > Equal­ize. Gắn Soft Light Blend­ing Mode và Opac­ity 12%.
1 77 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
1 78 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop
Hình ảnh mà chúng ta vừa tạo ra
frog 600 Chú Ếch Bắc Cực trong Photoshop


0 nhận xét to "Hiệu ứng đóng băng - Photoshop"

Đăng nhận xét

* Bạn có thể nhận xét / góp ý / bình luận tại đây.
* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
* Bạn chưa có tài khoản vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là địa chỉ email hoặc blog của bạn).

Loading