Cách Làm đẹp diễn đàn ( forum )

Chữ chạy trên thanh toolbar
Trích:
<script>
<!-- Hide from old browsers
// Cuối câu phải có dấu ^
// Nếu không có dấu ^ ở cuối câu đó
// thì câu đó sẽ ko lặp lại
message = "chao mung cac ban den voi Teen-8x ^" +
"Chuc cac ban se nhung gio phut vui ve^" +
"»-(¯`v´¯)-»Friend Ship»-(¯`v´¯)-» ^" +
"^"
scrollSpeed = 35
lineDelay = 3500
txt = ""
function scrollText(pos) {
if (message.charAt(pos) != '^') {
txt = txt + message.charAt(pos)
status = txt
pauze = scrollSpeed
}
else {
pauze = lineDelay
txt = ""
if (pos == message.length-1) pos = -1
}
pos++
setTimeout("scrollText('"+pos+"')",pauze)
}
// Unhide -->
scrollText(0)
</script>


0 nhận xét to "Cách Làm đẹp diễn đàn ( forum )"

Đăng nhận xét

* Bạn có thể nhận xét / góp ý / bình luận tại đây.
* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
* Bạn chưa có tài khoản vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là địa chỉ email hoặc blog của bạn).

Loading