Thanh niên 22 tuổi chém đá gãy tan tành

Một thanh niên Trung Quốc 22 tuổi làm nghề nghiệp tự do đam mê luyện chưởng. Trong 6 năm liên tục, anh này đã tự luyện thành “thiết chưởng thần công”.

Xem Video, thông tin đầy đủ >> 

thanh-nien-22-tuoi-chem-da-gay-tan-tanh
 


0 nhận xét to "Thanh niên 22 tuổi chém đá gãy tan tành"

Đăng nhận xét

* Bạn có thể nhận xét / góp ý / bình luận tại đây.
* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
* Bạn chưa có tài khoản vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là địa chỉ email hoặc blog của bạn).

Loading