Hiệu Ứng Chữ Phim “Clash of the Titans” trong Photoshop

Sản phẩm khi làm xong :

 Step 17 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop

Bước 1

Hãy bắt đầu thiết kế của chúng ta trong Illus­tra­tor, sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta khi thực hiện text trong Illus­tra­tor, ngay cả khi bạn có thể làm điều đó trong Pho­to­shop. Khi tôi nhìn thấy poster của bộ phim Clash of the Titans tôi đã biết font chữ đó, đó là Bank Gothic hoặc Bank Gothic cũng rất giống. Vì vậy, với Type Tool (T), thêm một từ “Clash”, tiếp theo là từ “Of the” trong một Object riêng và tiếp theo là từ “Titans” cũng trong một Object và Line khác. Toàn bộ đều được viết hoa.
Step 1 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop

Bước 2

Chọn các Text và vào Type>Create Out­lines. Với Direct Selec­tion Tool (A), bắt đầu chỉnh sửa text. Đầu tiên, là chữ A trong từ “Clash”. Sau đó, là chữ F của từ “Of” và T– E của chữ “The”. Sau đó, chỉnh sửa từ “Titans” bằng cách thay đổi chữ T và chữ A. Sử dụng hình ảnh bên dưới để tham khảo. Về cơ bản, bạn sẽ di chuyển các điểm, nhưng hãy cẩn thận giữ căn chỉnh và Angle tương tự như text ban đầu.
Step 2 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop

Bước 3

Bây giờ, mở Pho­to­shop và tạo một doc­u­ment mới. Tạo một layer mới và làm đầy nó bằng bất kỳ màu sắc nào, sau đó, vào Layer> Layer Style> Gra­di­ent Over­lay. Sử dụng ánh sáng màu be # fee4c8 và một màu nâu rất đậm # 0f0802 cho gra­di­ent, sử dụng Radial cho Style và Opac­ity 100%.
Step 3 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop

Bước 4

Thêm một layer mới và vào Fil­ter> Ren­der Clouds>. Hãy chắc chắn rằng bạn có màu đen và trắng.
Step 4 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop

Bước 5

Thay đổi Blend Mode của layer đám mây sang Color Dodge. Sau đó, vào Layer> Layer Mask> Reveal All. Trong layer palette, nhấp chuột lên thumb mask của layer và vào Filter>Render>Clouds để gắn đám mây lên layer mask, điều đó sẽ làm cho đám mây ít mạnh mẽ hơn. Lời khuyên: thử với các mask và gắn bộ lọc lên mask này, bạn sẽ bị ngạc nhiên bởi các khả năng và kết quả chúng mang lại.
Step 5 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop

Bước 6

Vào Edit> Trans­form Warp>. Chọn Fish­eye warp type, sau đó, di chuyển Con­troller về phía trung tâm của doc­u­ment. Điều đó sẽ tạo nên một hiệu ứng Blur thật xinh xắn, nhanh hơn nhiều so với Zoom Blur trong Photoshop.
Step 6 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop

Bước 7

Sao chép các từ “Clash of the” từ Illus­tra­tor sang Pho­to­shop. Chúng ta sẽ thực hiện những từ đầu tiên này bởi vì chúng ta sẽ gắn một Layer Style pre­set khác cho Bevel và Emboss.
Step 7 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop

Bước 8

Điều đầu tiên phải làm ở đây là tìm một tex­ture kim loại cũ và rỉ sét. Tôi đã tìm thấy một tex­ture trên Google Images.
Mở hình ảnh bạn đã tìm thấy trong Pho­to­shop và sau đó vào Edit> Define Pat­tern. Sau đó, quay trở lại thiết kế của chúng ta và chọn layer có các từ “clash of the”, vào Layer> Layer Style> Pat­tern Over­lay. Chọn tex­ture kim loại bạn vừa tạo ra.
Step 8 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop

Bước 9

Sau Pat­tern Over­lay, chọn Bevel and Emboss. Đối với kỹ thuật này, sử dụng Chisel Hard, đối với Depth, sử dụng 500%, Size, sử dụng 120px, Soften, 0px. Trên Shad­ing Options, sử dụng Angle 95 º Angle, 35 º cho Alti­tude, đối với High­light Mode, sử dụng Color Dodge với màu trắng cho màu sắc và Opac­ity 65%. Đối với Shadow Mode, sử dụng Color Burn và màu đen, Opac­ity 40%.
Step 9 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop

Bước 10

Bây giờ chọn Con­tour, sau đó chỉ cần thay đổi Range lên 50%.
Step 10 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop

Bước 11

Tại đây, bạn có thể thấy hiệu ứng bạn sẽ có. Hãy chú ý tới ánh sáng đang xuất phát từ phía dưới cùng hay trung tâm của doc­u­ment, và đó là lý do tại sao chúng ta chia tách các từ.
Step 11 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop

Bước 12

Copy từ “Titans” từ Illus­tra­tor và paste nó vào trong Pho­to­shop. Trên lay­ers palette, chọn layer chúng ta đã gắn lay­ers style chúng ta đã gắn trong các bước trước và nhấp chuột lên But­ton bên phải của chuột,và chọn Copy Layer Styles. Sau đó, chọn “Titans” layer và nhấp chuột phải một lần nữa, chọn Paste Layer Styles. Nhấp đúp lên layer để mở Layer Style dia­log box. Chọn Bevel và Emboss, sau đó chỉ cần thay đổi Direc­tion sang Up.
Step 12 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop

Bước 13

Đây là hiệu ứng mà bạn đã tạo ra cho tới bây giờ, chú ý, bây giờ ánh sáng trên từ “Titans” sẽ xuất hiện từ phía trên cùng trong khi từ “clash of the”, ánh sang lại đi từ dưới lên.
Step 13 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop

Bước 14

Nếu bạn xem bộ phim này, bạn sẽ biết bạn sẽ biết rằng Pega­sus có một con ngựa đen có cánh, vì vậy, tôi đã có bức ảnh về một con ngựa có cánh từ Shut­ter­stock, bạn có thể tìm thấy nó ở đây. Đó là một hình ảnh vec­tor, những hình ảnh đó rất tốt, chỉ cần đặt nó lên một vị trí như nó đang xuất phát từ trung tâm.
Step 14 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop

Bước 15

Để làm cho con ngựa hiện thực hơn và ít mang phong cách vec­tor hơn, vào Fil­ter> Blur> Motion Blur. Sử dụng Angle 35 º và Dis­tance 20 px.
Step 15 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop

Bước 16

Đối với các pháo sáng, bạn có thể tạo ra chúng bằng cách sử dụng kỹ thuật khác nhau, bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng gra­di­ent, các tia lửa tóe (ít nhất là đã được đề nghị) và sử dụng một hình ảnh. Tôi đã sử dụng một hình ảnh thật sự tuyệt, đối với hầu hết các dự án của tôi, điều duy nhất tôi phải làm đó là thay đổi Hue và Sat­u­ra­tion để làm cho màu sắc phù hợp với thiết kế. Bạn có thể tìm thấy hình ảnh tôi đã sử dụngở đây.
Như bạn thấy back­ground của hình ảnh là màu đen, vì vậy, điều duy nhất bạn phải làm là thay đổi Blend Mode sang Screen, do đó, màu đen sẽ phải trong suốt.
Step 16 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop

Bước 17

Thêm một số tia lửa tóe trên các chữ cái của Text. Sử dụng hình ảnh bên dưới để tham khảo.
Step 17 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop

Bước 18

Chọn tất cả các layer và sao chép chúng, sau đó, merge tất cả các layer đã sao chép vào trong một layer. Sử dụng phím tắt đó là Com­mand (mac) / Con­trol (pc) + Alt + Shit + E. Chọn layer này và vào Fil­ter> Blur> Radial Blur. Sử dụng Amount 5, Zoom cho Blur Method và Best cho Quality.
Step 18 Hiệu Ứng Chữ Phim Clash of the Titans trong Photoshop


0 nhận xét to "Hiệu Ứng Chữ Phim “Clash of the Titans” trong Photoshop"

Đăng nhận xét

* Bạn có thể nhận xét / góp ý / bình luận tại đây.
* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
* Bạn chưa có tài khoản vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là địa chỉ email hoặc blog của bạn).

Loading