Cách thêm chữ ký vào Blogger

Bạn có thể muốn thêm một dòng chữ kí tự động dưới mỗi bài viết blog của bạn . Điều này có thể hữu ích hơn nếu bạn đang chạy một đội Blog với nhiều tác giả. Bạn có thể sử dụng chữ ký duy nhất cho mỗi author.

Thêm chữ ký vào bài của Tác giả Blogger

1. Tạo ra một chữ ký bằng cách sử dụng Photoshop hoặc một số phát trực tuyến như Chữ ký của tôi Live
2. Tải lên hình ảnh chữ ký để blogger.Once hit của mình tải lên xem trước và sao chép vị trí hình ảnh (Lưu ý xuống URL của hình ảnh).
3.Vào Thiết kế > Chỉnh sửa HTML – và click ô Mở rộng Mẫu Tiện ích
4.Nhấn Ctrl+F và tìm:

<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
 
Hoặc:
 
<p class='post-footer-line post-footer-line-1'>
Hoặc:
<data:post.body/>
 
a) Nếu bạn đang sử dụng một tác giả đơn blog, Dán đoạn mã sau đây vào mã bạn vừa tìm

<img src='Image-Chữ kí' style='border:0px;'/>
Mã nên được sửa đổi với URL hình ảnh chữ ký của bạn

b) Nếu bạn đang trên một Team Blog, Dán đoạn mã sau đây vào mã bạn vừa tìm


<b:if cond='data:post.author == &quot;Tên tác giả 1&quot;'>
<img src='Image-Chữ kí 1' style='border:0px;'/>
</b:if>
<b:if cond='data:post.author == &quot;Tên tác giả 2&quot;'>
<img src='Image-Chữ kí 2' style='border:0px;'/>
</b:if>
Nếu bạn có số lượng tác giả nhiều hơn, bạn có thể lặp lại các khối tương ứng.
5.Lưu mẫu các bạn sẽ có một chữ kí:


0 nhận xét to "Cách thêm chữ ký vào Blogger"

Đăng nhận xét

* Bạn có thể nhận xét / góp ý / bình luận tại đây.
* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
* Bạn chưa có tài khoản vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là địa chỉ email hoặc blog của bạn).

Loading