Code tạo khung trích dẫn, khung viết code

Những code HTML dưới đây dùng để tạo bảng (tạo khung), tạo lời trích dẫn, hoặc để post những bài chia sẻ code. Ta có thể để lời trích dẫn, để code trong khung đó.
Code tạo bảng (khung) dạng đơn giản:
<table border="1"><tr><td>Nội dung viết ở đây</td></tr></table>
hoặc
<table style="width:139px; height:29px" border=1><tbody><tr><td>nội dung viết ở đây</td></tr></tbody></table>
Thay đổi width:139px; height:29px tùy ý
border=1 thay đổi từ ý, nó là độ dày của viền khung
Đây là sản phẩm của 2 code trên:
Nội dung viết ở đâyBig head

Code nâng cao tạo khung:

<table style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none; mso-border-alt: solid #365f91 .5pt; mso-border-themecolor: accent1; mso-border-themeshade: 191; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid #365f91; mso-border-insideh-themecolor: accent1; mso-border-insideh-themeshade: 191; mso-border-insidev: .5pt solid #365f91; mso-border-insidev-themecolor: accent1; mso-border-insidev-themeshade: 191" class=msotablegrid border=1 cellspacing=0 cellpadding=0><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="border-bottom: #365f91 1pt solid; border-left: #365f91 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 409.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #365f91 1pt solid; border-right: #365f91 1pt solid; padding-top: 0cm; mso-border-alt: solid #365f91 .5pt; mso-border-themecolor: accent1; mso-border-themeshade: 191" valign=top width=546><p style="line-height: normal; text-indent: 0cm; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-char-indent-count: 0" class=msonormal><span style="mso-ansi-language: en-us" lang=en-us><font face=arial,helvetica,sans-serif><font size=2>Nội dung viết vào đây nhé</font></font></span></p></td></tr></tbody></table>
#365f91 là mã màu đường viền, có thể thay bằng #000000 để tạo viền màu đen
width: 409.4pt Là chiều rộng của bảng
1pt trong code là độ dày, có thể chỉnh tùy ý
Đây là sản phẩm của code nâng cao trên:

Nội dung viết vào đây nhé!Big head


0 nhận xét to "Code tạo khung trích dẫn, khung viết code"

Đăng nhận xét

* Bạn có thể nhận xét / góp ý / bình luận tại đây.
* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
* Bạn chưa có tài khoản vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là địa chỉ email hoặc blog của bạn).

Loading